Apunts publicats durant September de 2012

De totxos, carmanyoles i balafiadors

Monday, 3 de September, 2012

En Siset de Cals Ous remuga de nou…
- I doncs, Siset, que bades amb aquesta cara tan llarga?
- Oh ves! Que cony ha de ser? Guaita això? Que et sembla a tu?
- Les cases aquestes?
- Clar! Fan llàstima de veure, tots los totxos a la vista, embastides a mig treure, puntals a dojo, alguns escampats […]